Eighth ATPD (Assembly of Tibetan People’s Deputies)
02/09/1982 to 01/09/1987

Chairman Vice-Chairman
Taklung Nyima Sangpo Ghajang Lobsang Choeden
Nominated Nyingma Kagyu Sakya
Lha-gyari Trichen Namgyal Gyatso Taklung Nyima Sangpo Choeying Gyaltsen Driru Gyalsey Trulku
Gelug

Bonpo

U-Tsang

Ghajang Lobsang Choeden Jadur Sonam Sangpo Kongpo Nyang-gya Lobsang Rabgye Shungpa Dakpa Namgyal

Dhotoe

Dhomoe

Jaghoe-Tsang Dhongyoe Lungkhar Ngawang Tashi Bha Mangra Tenpa Ladrang Lobsang Tinley